Fiscaliteit

BTW
Personen- en vennootschapsbelasting
Fiscale optimalisaties
Contact administratie, bezwaarprocedures,  fiscale controles
Bijstand bij bijzondere operaties zoals fusies, splitsingen en overnames
Advies: vennootschap of éénmanszaak