Advies

Ons kantoor verleent bijstand bij:

Oprichting van vennootschappen
Overname en overlaten van bedrijven
Benoemingen en ontslagen van zaakvoerders en bestuurders
Conflicten tussen aandeelhouders
Wet op de continuïteit van ondernemingen, herstructureringen
Fusies en splitsingen
Familiale opvolging
Vereffening van vennootschappen: begeleiding en bijstand in het opstellen van de verslagen van het bestuursorgaan en de vereffenaar. Alsook rapportering inzake tussentijdse toestand van de vereffening en verdelingsplan bij sluiting van de vereffening.

 

Het vervullen van diverse wettelijke verplichtingen:
    
Formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of schrapping bij de Kruispuntbank
Wijzigingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
Inschrijvingen en wijzigingen voor het BTW kantoor
Invullen documenten voor de statistiek
FAVV
...